Polityka Prywatności (Cookies)

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej.

willaart.com » Regulamin

Regulamin1. Postanowienia ogólne

a) Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę ARGONAUTA Szymon Michalewicz, NIP 1131162465, REGON 147452461, z siedzibą w Warszawie, ul. Rosoła 44/3, prowadzącą sprzedaż dzieł sztuk plastycznych (zwanych dalej Dziełami) za pośrednictwem Internetu - poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.willaart.com

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zwanym dalej Galerią.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie w internetowej galerii sztuki willaart jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta (Kupującego) z zawartych w nim zasad.

2. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Galerię danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Galerię zamówienia (tj. w celu dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

b) Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

c) Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

d) Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych ze strony Galerii. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Galerii oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

3. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności galerii internetowej willaart.com jest sprzedaż dzieł sztuk plastycznych za pośrednictwem Internetu.

b) Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł.

4. Zakupy

a) Zamówienie w Galerii składa się za pomocą opcji „Zapytaj o dostępność” i/lub Kup Teraz dostępnej na stronie każdego Dzieła.

b) Galeria potwierdza otrzymanie zamówienia Kupującego lub zapytania o dostępność Dzieła.

c) Zapłata za Dzieło uiszczana jest na podany rachunek bankowy Galerii. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub powtierdzonej rezerwacji.

d) Galeria na bieżąco informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

5. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Klient wybiera sposób i warunki wysyłki Dzieła. Wysyłka poza granice Polski odbywa się po indywidualnym ustaleniu warunków drogą e-mailową.

b) Koszty dostawy nie są wliczone w cenę Dzieła. Koszty dostawy pokrywa Klient.

6. Wady i zwroty

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży. Towar zwracany Galerii musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, czyli takim, w jakim został dostarczony do Klienta. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Galeria zwraca uiszczoną cenę Dzieła w ciągu 21 dni na wskazane przez Klienta konto bankowe.

b) Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

c) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika poczty lub firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki w formie protokołu odbioru z opisem uszkodzeń.

d) Reklamacje przesyłek nadanych za pośrednictwem Poczty Polskiej możliwe są po 14 dniach od daty nadania. Niezbędne jest sporządzenie przez Klienta protokołu uszkodzeń. Termin reklamacji związanych z uszkodzeniem przesyłki reguluje Poczta Polska. Galeria zwróci kwotę transakcji w terminie do 7 dni od momentu zakończenia procesu reklamacyjnego regulowanego przez Pocztę Polską.

7. Prawa autorskie

a) Wszystkie dzieła prezentowane na stronie www.willaart.com znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł.

b) Galeria nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej z łamania praw autorskich przez osoby trzecie (artystów i/lub inne galerie) prezentujące swoje prace na stronie www.willaart.com.

8. Zakończenie

a) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Galerii - wszelkich informacji udzieli obsługa.

b) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

c) Galeria zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów, chyba że zmiany te będą miały szczególny wpływ na dokonywanie zakupów w Galerii. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na niniejszej stronie, z aktualną datą w zakończeniu.

aktualizacja danych 08.10.2014